W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Narady koordynacyjne

KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie umożliwia składanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez udostępniony portal internetowy i.Projektant. Portal ten umożliwia składanie wniosku o koordynację, planów sytuacyjnych wraz z propozycją tego usytuowania na mapach do celów projektowych, kopii aktualnej mapy oraz dołączanie i pobieranie innych dokumentów związanych z koordynacją, bezpośredni stały dostęp do aktualnych danych.

Wnioskodawcą w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu może być inwestor lub projektant sieci uzbrojenia terenu.

Wniosek o założenie konta do portalu i.Projektant, instrukcja korzystania z portalu, informacja RODO dostępna jest do pobrania tutaj.

Na podanej powyżej stronie internetowej do pobrania jest również wniosek o założenie konta do portalu i.Narady, instrukcja korzystania z portalu, informacja RODO. Portal ten jest przeznaczony dla podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów, burmistrzów na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu, a także innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

 1. Narady koordynacyjne

Telefon kontaktowy: 67 253 01 60 *2168 lub 660 492 151

e-mail: zudp@pct.powiat.pl

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t. j. ze zm.) do zadań starosty należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Proponowaną trasę sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu koordynuje się na naradach koordynacyjnych. Sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyznacza starosta, o czym zawiadamia:

 • wnioskodawców
 • podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu
 • wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu
 • inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach
 1. Zawartość dokumentacji składanej do skoordynowania na naradzie koordynacyjnej:
  a. Wypełniony wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej, kopii aktualnej mapy do celów projektowych.
  b. Co najmniej dwa egzemplarze map z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu poświadczonych przez projektanta za zgodność kopii mapy z oryginałem (dwa egzemplarze map, jeżeli projekt jest w wersji papierowej).
  c. Jeżeli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię (odpis) pełnomocnictwa z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta Czarnków, jeżeli ta opłata jest wymagana przepisami prawa.
  d. Kopie warunków technicznych przyłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu (nieobowiązkowo).
  e. Szkic orientacyjny z przebiegiem projektowanej trasy, z zaznaczonymi numerami łączących się arkuszy mapy.
  f. Przesłanie usytuowania projektowanej trasy obligatoryjnie w pliku PDF, fakultatywnie w pliku DXF.
  g. Dopuszczalne jest przekazywanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w pliku GIV lub w edytowalnym pliku tekstowym TXT z określeniem położenia punktów charakterystycznych (załamania) projektowanych odcinków sieci.
 2. Informacje dodatkowe:
  1. Na planie sytuacyjnym ze sporządzonym projektem zachować informacje zawarte w oryginale mapy do celów projektowych m.in.: rodzaj mapy, pieczątki, klauzule, informacje opisowe.
  2. W przypadku mapy i projektu sporządzonych na nośniku cyfrowym, należy dołączyć również „kopię karty rejestracyjnej” mapy do celów projektowych lub oświadczenie geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji *
  3. Gdy plan sytuacyjny ma postać nieelektroniczną, a mapy są większe niż format A3 prosi się o przesłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na płytce CD projektów elektronicznym pliku w formacie PDF i DXF *
  4. Dopuszczalne jest przekazywanie usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu w pliku GIV lub w edytowalnym pliku tekstowym pliku TXT – z wykazem współrzędnych geodezyjnych dla oznakowanych na projekcie punktów charakterystycznych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000/15. Wykaz należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w elektronicznym edytowalnym pliku tekstowym w formacie txt * (do 20 pkt. załamań) projektowanych odcinków sieci.
  5. Dokument Obliczenia Opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz zawiadomienieo miejscu, terminie i sposobie przeprowadzenia narady koordynacyjnej zostanie przesłany na podany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
  6. Konieczne jest potwierdzenieodbioru wiadomości email. Na podany poniżej adres email przesłać również dokument potwierdzający dokonanie opłaty za koordynację.

* Pliki elektroniczne można przesłać, pocztą elektroniczną na adres e-mail: zudp@pct.powiat.pl w temacie umieszczając informacje o sprawie

 1. Opłaty:

Opłatę za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed wykonaniem czynności uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Po dokonaniu opłaty za koordynację zostanie wyznaczony termin narady koordynacyjnej. Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t. j. ze zm.)

 • Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:

150zł - za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem

105 zł - (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem

 • Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:

105 zł – (150 zł x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy

73,50 zł – (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy

Załączniki

Powiadom znajomego