W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Geolog Powiatowy

§ 44
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

GEOLOG POWIATOWY – GLP

Geolog Powiatowy w imieniu Starosty jako organu administracji geologicznej realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
Do podstawowych zadań Geologa Powiatowego należy:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej na obszarze udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą, nie przekraczającym 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 tys. m³, metoda odkrywkową bez użycia środków strzałowych;
2) wyrażanie zgody na przeniesienie koncesji na rzecz innych podmiotów;
3) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem koncesji;
4) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie niż określono w ustawie, dla przedsiębiorców, dla których organem koncesyjnym jest Starosta;
5) przyjmowanie kopii dowodów opłat eksploatacyjnych i informacji o wydobyciu kopalin (w zakresie wydanych koncesji) oraz wydawanie decyzji o wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał jej w terminie lub dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna, w sytuacji gdy organem koncesyjnym jest Starosta;
6) prowadzenie spraw związanych z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych, dla których organem jest Starosta;
7) prowadzenie spraw związanych z działalnością wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych, dla których organem jest Starosta;
8) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących:
a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m³ w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m³/h,
c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy lub warunków posadowienia obiektów budowlanych,
d) odwodnień budowlanych o wydajności nie przekraczającej 50 m³/h,
e) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
9) udostępnianie informacji geologicznej zgromadzonej w powiatowym archiwum geologicznym;
10) prowadzenie kontroli i nadzoru geologicznego oraz nadzoru nad działalnością koncesjonowaną;
11) sprawowanie funkcji organu administracji geologicznej w zakresie spraw należących do zadań Starosty;
12) przyjmowanie projektów robót geologicznych podlegających zgłoszeniu, jeżeli roboty geologiczne obejmują wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi albo wykonywanie wykopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m³ na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.
Geolog Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście, a jego obsługę organizacyjno–techniczną zabezpiecza Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Powiadom znajomego