W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

OBWIESZCZENIE

Wersja strony w formacie XML

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 2 w Czarnkowie, wydanego dla STEICO Spółka z o.o. 
                                                                                                              Czarnków, 2017-04-05

OS.6222.2.2017.KM


O B W I E S Z C Z E N I E


            Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016, poz. 353 ze zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017, poz. 519 t.j.) informuję, że:


  1. W Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek STEICO Spółka z o.o. w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji  do produkcji płyt drewnopochodnych, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 2 w Czarnkowie, wydanego dla STEICO Spółka z o.o.  decyzją Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 13.11.2015r. nr OS.6222.1.2015.GK.
  2. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki.
  3. Dane o wniosku umieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej https://wykaz.ekoportal.pl .
  4. Z dokumentacją do wniosku można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Czarnkowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rybaki 3, pokój 25 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500.
  5. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 6.04.2017r. do 5.05.2017r. włączniew następujący sposób:
  • w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wos-km@pct.bipst.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
      6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki.    
          Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
      7. Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie BIP Powiatu Czarnkowsko –        
         Trzcianeckiego https://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie           Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Urzędu Miasta Czarnków.

                                                                                             Z upoważnienia Starosty
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
                                                                                              mgr inż. Karolina Mazurkiewicz

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane