W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego


§ 30
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

WYDZIAŁ EDUKACJI - WE

 

Zajmuje się organizacją szkół i placówek oświatowych określonych w art. 2 ustawy o prawo oświatowe przypisanych do wyłącznych zadań powiatu w oparciu o art. 8 ust. 16.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz podstawowych i ponadpodstawowych szkół specjalnych;
2) zapewnienie prawidłowych warunków dokształcenia nauczycieli, wychowania i opieki uczniów w prowadzonych przez powiat szkołach i placówkach oświatowych;
3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz zmian w tym zakresie;
4) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i edukacyjnych;
5) określenie zasad gospodarki finansowej szkół i placówek prowadzonych przez powiat;
6) przygotowanie projektu podziału środków finansowych na poszczególne szkoły i placówki oświatowe;
7) współpraca z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie potrzeb i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w tych jednostkach;
8) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu oświaty będących bezpośrednio w dyspozycji Wydziału oraz sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie;
9) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, zmian do nich występujących w trakcie roku szkolnego, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego;
10) prowadzenie komputerowej bazy oświatowej oraz sporządzanie sprawozdań w ramach systemu informacji oświatowej;
11) przygotowywanie oraz opiniowanie projektów sporządzanych przez jednostki oświatowe w zakresie pozyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej;
12) przygotowywanie dokumentacji i procedury związanej z likwidacją szkoły lub placówki prowadzonej przez powiat;
13) przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;
14) powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
15) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
16) prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
17) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły wicedyrektora szkoły lub osoby zajmującej inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce;
18) przygotowywanie propozycji zasad wynagradzania i nagradzania nauczycieli;
19) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
20) przygotowywanie zasad związanych z udzielaniem wsparcia z funduszu zdrowotnego nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz praca w komisji powołanej w tym celu;
21) przygotowywanie zasad związanych z wykorzystaniem i podziałem środków finansowych przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;
22) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz udział w pracach
komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych;
23) nadzór nad realizacją obowiązku wynikającego z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w zakresie osiągania średnich płac przez nauczycieli;
24) pozyskanie, koordynacja i rozdział środków przeznaczonych na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów zamieszkujących na terenie powiatu;
25) przygotowywanie procedur udzielania wsparcia i wdrażanie powiatowych programów stypendialnych;
26) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na wniosek Sądu uczniów w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych;
27) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na wniosek rodziców uczniów w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii oraz w szkołach specjalnych;
28) sporządzanie sprawozdań, opracowań i innych materiałów w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
29) przyjmowanie wniosków od osób fizycznych i prawnych chcących prowadzić niepubliczne szkoły lub placówki oświatowe;
30) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
31) przygotowywanie zezwolenia na założenie szkoły niepublicznej przypisanej do zadań powiatu przez osobę prawną lub fizyczną;
32) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
33) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
34) przygotowywanie propozycji zasad udzielania dotacji oraz propozycji wysokości dotacji należnej dla poszczególnych niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
35) prowadzenie kontroli w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych, którym udzielono dotacji z budżetu powiatu, w zakresie prawidłowości jej wydatkowania;
36) współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami i organizacjami w organizacji świąt i innych uroczystości oraz imprez organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.

Powiadom znajomego