W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego


§ 30
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO
 w Czarnkowie

 

WYDZIAŁ EDUKACJI - WE


Zajmuje się organizacją szkół i placówek oświatowych określonych w art. 2 ustawy o systemie oświaty przypisanych do wyłącznych zadań powiatu w oparciu o art. 5 ust 5a.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół specjalnych;

2) zapewnienie prawidłowych warunków dokształcenia nauczycieli, wychowania i opieki uczniów w prowadzonych przez powiat szkołach i placówkach oświatowych;

3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i zmian w tym zakresie;

4) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i edukacyjnych;

5) określenie zasad gospodarki finansowej szkół i placówek prowadzonych przez powiat;

6) przygotowanie projektu podziału środków finansowych na poszczególne szkoły i placówki oświatowe;

7) nadzór nad gospodarką remontowo-inwestycyjną szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat;

8) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu oświaty będących bezpośrednio w dyspozycji wydziału oraz sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie;

9) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, zmian do nich występujących w trakcie roku szkolnego, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego;

10) prowadzenie komputerowej bazy oświatowej oraz sporządzanie sprawozdań w ramach systemu informacji oświatowej;

11) przygotowywanie oraz opiniowanie projektów sporządzanych przez jednostki oświatowe w zakresie pozyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej;

12) przygotowywanie dokumentacji i procedury związanej z likwidacją szkoły lub placówki prowadzonej przez powiat;

13) przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;

14) powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;

15) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;

16) prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

17) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły wicedyrektora szkoły lub osoby zajmującej inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce;

18) przygotowywanie propozycji zasad wynagradzania i nagradzania nauczycieli;

19) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;

20) przygotowywanie zasad związanych z udzielaniem wsparcia z funduszu zdrowotnego nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz praca w komisji powołanej w tym celu;

21) przygotowywanie zasad związanych z wykorzystaniem i podziałem środków finansowych przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;

22) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz udział w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych;

23) nadzór nad realizacją obowiązku wynikającego z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w zakresie osiągania średnich płac przez nauczycieli;

24) pozyskanie, koordynacja i rozdział środków przeznaczonych na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów zamieszkujących na terenie powiatu;

25) przygotowywanie procedur udzielania wsparcia i wdrażanie powiatowych programów stypendialnych;

26) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na wniosek sądu uczniów w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

27) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na wniosek rodziców uczniów w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz w szkołach specjalnych;

28) sporządzanie sprawozdań, opracowań i innych materiałów w zakresie zadań realizowanych przez wydział;

29) przyjmowanie wniosków od osób fizycznych i prawnych chcących prowadzić niepubliczne szkoły lub placówki oświatowe;

30) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

31) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

32) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

33) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;

34) przygotowywanie propozycji zasad udzielania dotacji oraz propozycji wysokości dotacji należnej dla poszczególnych niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

35) prowadzenie kontroli w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych, którym udzielono dotacji z budżetu powiatu, w zakresie prawidłowości jej wydatkowania;

36) współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami i organizacjami w organizacji świąt i innych uroczystości oraz imprez organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.

Powiadom znajomego