W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEGO 1999 – VI 20...

ZARZĄDZENIA STAROSTY

POWIATU CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEGO

1999 – VI 2003 R.

 

 

Lp.

 

DATA

 

W SPRAWIE

 

 

UWAGI

 

1999 r.

1.

12.02.

1999 r.

 

Powołania Komisji do sprawdzania topografii miejscowości

 

Wydział Dróg i Komunikacji

2.

01.03.

1999 r.

Powołania organizacji oraz trybu i zakresu działania ZLDP w Czarnkowie

Upoważniony p. B. Jahns

3.

05.03.

1999 r.

Powołania na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego zespołu ds. ochrony p. poż. I ratownictwa

Obsługą zespołu  Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego

4.

24.03.

1999 r.

Zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Gębicach

Dyrektor PCPR Trzcianka

5.

11.05.

1999 r.

Ustalenia pogotowia kasowego

 

6.

28.06.

1999 r.

Zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej i środków higieny

 

7.

05.07.

1999 r.

Ustanowienia pełnomocnika ds. wyrobów w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie

 

8.

15.07.

1999 r.

Powołania Zespołu ds. Strategii rozwoju powiatu

 

9.

26.08.

1999 r.

Wydania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

 

10.

26.08.

1999 r.

Postępowania gdy stwierdzone zostanie naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego starostwa

 

11.

10.12.

1999 r.

W sprawie zmiany Zarządzenia 3/99 o powołaniu na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego zespołu ds. ochrony p. poż. I ratownictwa

 

12.

10.12

1999 r.

Ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

 

13.

10.12.

1999 r.

Ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych

 

14.

10.12.

1999 r.

Ustalenia Instrukcji Gospodarki Kasowej w Starostwie

 

15.

10.12.

1999 r.

Przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na 1999 r. w Starostwie Powiatowym

 

16.

10.12.

1999 r.

Ustalenia zakładowego planu kont dla „zarządu”:

 

17.

10.12.

1999 r.

Ustalenia zakładowego planu kont dla Funduszy

 

18.

10.12.1999 r.

Ustalenia zakładowego planu kont dla „jednostki budżetowej

 

 

 

2000 rok

1.

08.02.

2000 r.

Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu

p. Jan Graj

2.

13.03.

2000 r.

Powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Czarnkowie

p. Jan Graj

3.

16.03.

2000r.

Powołania Zespołu Konsultacyjno- Doradczego ds. opracowania koncepcji dalszego funkcjonowania obecnych warsztatów szkolnych oraz gospodarstw pomocniczych

D. Sanocki

4.

21.03.

2000 r.

Powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PEFRON

Dyrektor PCPR

5.

28.04.

2000 r.

Instrukcji kancelaryjnej PUP

Kierownik PUP

6.

01.06.

2000 r.

Powołania zespołu ds. wypracowania koncepcji dalszego funkcjonowania samodzielnych publicznych ZOZ na terenie powiatu

Wicestarosta

7.

01.06.

2000 r.

Powołania zespołu konsultacyjno – doradczego ds. Wypracowania koncepcji sieci szkół prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki

 

8.

08.06.

2000 r.

Przeprowadzenia kontroli w warsztatach ZSZ w Krzyżu Wlkp.

p. D. Sanocki

9.

14.07.

2000 r.

Stosowania instrukcji kancelaryjnej dla powiatu

Jednostki powiatowe

10.

20.07.

2000 r.

Przeprowadzenia spisu z natury w LO w Krzyżu Wlkp.

Zespól spisowy

11.

20.07.

2000 r.

Przeprowadzenia spisu z natury ZSS w Gębicach

Zespół spisowy

12.

20.07.

2000 r.

Zmiany Zarządzenia nr 12/99 dot. Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

Skarbnik Powiatu

13.

17.08.

2000 r.

Wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego

Dyrektor PCPR

14.

01.09.

2000 r.

Udzielenia dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych

 

15.

15.11.

2000 r.

Powołania zespołu ds. standaryzacji placówek opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

Zespól

16.

15.12.

2000 r.

Wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa

Naczelnik Or_Og

17.

28.12.

2000 r.

Przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych

 

18.

28.12.

2000 r.

Zmiany normy zuzycia paliwa dla samochodu nt rej. PIU 7284

 

19.

29.12.

2000 r.

Szczegółowych zasad i trybu umacniania wierzytelności państwowych

 

 

2001 r.

1.

23.01.

2001r.

Ustalenia cen za wykonanie reprodukcji materiałów geodezyjnych

Naczelnik GN

2.

01.02.

2001r.

Zasad przydzielenia srodków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży

Or-Og

3.

22.02.

2001r.

Powołania Komisji ds. opracowania projektu strategii Rozwoju Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

Zespół

4.

10.03.

2001r.

Powołania Komisji do zlikwidowania majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w postaci kotłowni węglowej

Or-Og

5.

12.04.

2001r.

W sprawie ustalenia dnia 4 maja dniem wolnym od pracy za ekwiwalentnym jego odpracowaniem

Or-Og

6.

02.04.

2001r.

Ustalenia zakładowego planu kont

FN

7.

02.04.

2001r.

Powierzenia obowiązków Skarbnikowi Powiatu

FN

8.

02.04.

2001r.

Powierzenia Obowiązków Głównemu Księgowemu

FN

9.

14.05.

2001r.

Ustalenia składu osobowego Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Czarnkowie

p. Wicher

10.

16.05.

2001r.

Organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Powiecie Czarnkowsko - Trzcianeckim

 

11.

18.05.

2001r.

Wykonywania zabiegów zwalczających szkodniki

 

12.

25.05.

2001r.

Wykonywania zabiegów zwalczających szkodniki liścienne

 

13

05.09.

2001r.

Zmiany Zarządzenia nr 12/99 dot. Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych

FN

14

26.10.

2001r.

Powołania Członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Czarnkowie

Or-Og

15

31.10.

2001r.

Powołania zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

GN

16.

04.12.

2001r.

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zespołu spisowego

Or-Og

17.

12.12.

2001r.

Wprowadzania zmian do regulaminu pracy Starostwa Powiatowego

Or_Og

 

2002 r.

1.

18.01.

2002r.

Powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

2.

01.03.

2002 r.

Wprowadzenia zasad szczególnych ( polityki ) rachunkowości, w tym planu kont dla budżetu Zarządu Powiatu oraz jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego

Główny Księgowy Starosta

3.

01.03.

2002 r.

Powołania Komisji ds. opracowania projektu SIWZ na wybór banku kredytującego inwestycje w ZZOZ i ZOZ

 

4.

14.03.

2002 r.

Powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu na szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką

 

5.

03.04.

2002 r.

Powołania zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

 

6.

03.04

2002 r.

Wykonania wniosków wynikających z Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji z dnia 29.01.2002 r.

Or-Og

7.

13.05.

2002 r.

Powołania stałej komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym

Or-Og

8.

29.05.

2002 r.

Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Programu działania Klubu Pracy Powiatowego Rzędu Pracy w Czarnkowie

Kierownik PUP

9.

29.05.

2002 r.

Ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania inwentaryzacji i gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym

Skarbnik Powiatu

10.

23.07.

2002 r.

Przeprowadzenie kontroli w ZOZ w Trzciance

Przewodniczący Zespołu

11.

29.08.

2002 r.

Powołania komisji przetargowej w celu organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Naczelnik GN

12.

24.10.

2002 r.

Powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Czarnkowie Aneks nr 1/00, Aneks nr 2/03, aneks nr 3/03

Naczelnik Or-OG i Kierownik PUP

13.

29.11.

2002 r.

Wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie

Naczelnik Or-Og

14.

16.12.

2002 r.

Czasu pracy w 2003 r.

Naczelnik Or-Og

15

30.12.

2002 r.

Przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz powołanie Zespołu Opisowego

 

 

2003r.

1.

10.01.

2003 r.

Powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej na realizacje inwestycji drogowej finansowanej w ramach Programu SAPARD ( S. Twarowski )

 

2.

10.01.

2003 r.

Powołania Sekretarza Komisji Przetargowej na realizacje inwestycji drogowej finansowanej w ramach programu SAPARD  ( P.Katarzyna Błaszczyk

 

3.

10.01.

2003 r.

Powołania Członka Komisji Przetargowej na realizacje inwestycji drogowej finansowanej w ramach programu SAPARD ( p. Ryszard Dziedzic)

 

4.

10.01.

2003 r.

Powołania Członka Komisji Przetargowej na realizacje inwestycji drogowej finansowanej w ramach programu SAPARD ( p. Ryszard Dziedzic)

 

5.

10.01.

2003 r.

Powołania Członka Komisji Przetargowej na realizacje inwestycji drogowej finansowanej w ramach programu SAPARD ( p. j. Antkowiak )

 

6.

10.01.

2003 r.

Powołania Członka Komisji Przetargowej na realizacje inwestycji drogowej finansowanej w ramach programu SAPARD ( p. Elżbieta Zdunek )

 

7.

13.02.

2003 r.

Przeprowadzenia kontroli wydatków finansowych w ZZOZ  w Czarnkowie oraz ZOZ w Trzciance

 

8.

04.03.

2003 r.

Powołanie grupy zadaniowej ukierunkowanej na działanie wspierające rozwój gospodarczy powiatu

Naczelnik Or-Og

9.

04.03.

2003 r.

Powołania Zespołu przygotowującego wnioski w celu pozyskania Funduszy Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

p. J. Graj

Aneks z dn. 04.03.2003

10.

28.03.

2003 r.

Zmiany składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

11.

24.04.

2003 r.

Zasad dofinansowania poniesionych kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych w związku z praca przy komputerze

p. K. Ryżek

12.

25.04.

2003 r.

Wykorzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dnia wolnego od pracy w m-cu maju i m-cu listopadzie 2003 r. za święto 3 maja i 1 listopada 2003 r.

 

13.

09.06.

2003 r.

Powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Sekretarz Powiatu

14.

13.06.

2003 r.

Przeprowadzenia kontroli w ZOZ Trzcianka

Naczelnik Or-Og

 

Powiadom znajomego