W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Działka nr 56, Żelichowo, gmina Krzyż Wlkp.
Przetarg na Nie dotyczy
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 7 620,00 złotych
Data przetargu

Czarnków, dnia 19 sierpnia 2015 roku

GN.6840.5.2015.HN


STAROSTA

CZARNKOWSKO – TRZCIANECKI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

dla osób fizycznych i prawnych

 

  • Nieruchomość położona w obrębie miejscowości Żelichowo, gm. Krzyż Wlkp., oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka nr 56 o powierzchni - 0,2000 ha i zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance VI Wydziału Ksiąg Wieczystych pod nr KW PO1T/0000867/2, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarbu Państwa.
  • Działka nr 56 w Żelichowie, gm. Krzyż Wlkp. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzyż Wlkp. uchwalonego przez Radę Miejską w Krzyżu Wlkp. uchwałą nr XVII/134/2000 z dnia 30.03.2000 roku działka stanowi drogę w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej z prawem zabudowy, działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu.
  • Granice działki nie  zastabilizowne na gruncie.
  • Cena wywoławcza – 7 620,00 złotych.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, w wysokości 23%. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostaną koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, które wynoszą – 445,20 złotych ( koszty mogą ulec zmianie).

Nieruchomość nr 56 w Żelichowie, gm. Krzyż Wlkp. nie jest obciążona żadnymi obciążeniami i ograniczeniami zapisanymi w księdze wieczystej KW Nr PO1T/0000867/2.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2015 roku o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – sala nr 10.

Wadium w wysokości – 1 500,00 złotych należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie– Bank Spółdzielczy w Czarnkowie nr 16 8951 0009 0000 1007 2000 0120 najpóźniej ( z wpływem na konto) do dnia 17 września 2015 roku, a dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium będzie podlegać zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Natomiast wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę osiągniętą w przetargu oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić jednorazowo na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 21 8951 0009 0000 1007 2000 0030, najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

O terminie i miejscu podpisania umowy nabywca powiadomiony zostanie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu – pok. Nr 010 lub telefonicznie pod nr (067) 253-01-60 wew. 1163. Ponadto treść tego ogłoszenia będzie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – www.czarnkowsko-trzcianecki.bip-jst.pl

Powiadom znajomego