W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa ZZOZ w Czarnkowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(t. j. z 2015 r. poz. 618) jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów, podmiot tworzący ogłasza nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w poprzednim konkursie. W związku z tym, że na Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa ZZOZ w Czarnkowie wpłynęła niewystarczająca liczba ofert, konieczne będzie ogłoszenie kolejnego konkursu.
Szczegóły
Stanowisko Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa ZZOZ w Czarnkowie
Miejsce pracy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Status rozstrzygnięte

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

64-700 CZARNKÓW

ul. Kościuszki 96

tel. 67  352 81 70 fax. 67 352 81 71


Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182) i w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu.

  1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
    w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):   

1) tytuł zawodowy lekarza

2) tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

3) co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie


  1. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,

4) świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,

5) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6) zaświadczenie o niekaralności z KRK,

7) zaświadczenie o niekaralności z izb lekarskich,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.),

9) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie”,należy składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w  terminie  do  dnia 24 lipca 2015 r.  do godz. 15ºº (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie (lub emailowo).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego: www.czarnkowsko-trzcianecki.bipst.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Czarnków, dnia 15.06.2015 r.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Tadeusz Teterus

Załączniki

Powiadom znajomego