Zaproszenie do konsultacji społecznych
[start]w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.[koniec]
Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Czarnkowie przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie: ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie można zgłaszać:
1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@pct.bipst.pl lub
2. składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
do dnia 21.06.2018 r. do godz. 15.30


Załączniki:

Projekt uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3