[start] [koniec]

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)    

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2016 roku.Załączniki:

Ogłoszenie