W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego https://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Telefon: 67 253 01 60
E-mail: powiat@pct.powiat.pl

Data publikacji strony: 2015-06-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-02


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).

Pozostałe dokumenty PDF będące skanami dokumentów, które zostały wytworzone przez podmiot zarządzający stroną zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać  oraz dokładać starań by nowe dokumenty zostały zamieszczone w poprawnej formie.

Filmy z transmisją sesji Rady Powiatu nie posiadają transkrypcji na osób niesłyszących.

Opublikowane pliki jpg nie posiadają opisu alternatywnego – część z nich zostało opublikowanych przez wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać  oraz dokładać starań, by nowe dokumenty zostały zamieszczone w poprawnej formie.

Mapy są wyłączone z obowiązku  zapewnienia dostępności.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono dnia : 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można skorzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Bielejewska-Bugajewska (e-mail: a.bb@pct.powiat.pl).  

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660 753 324. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, budynek główny
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków – w chwili obecnej nie posiada urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych oraz dostosowanych sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obecnie stosowane rozwiązanie stanowi zewnętrzny dzwonek przywoławczy.
Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W roku 2020 planowane jest dostosowanie sanitariatów na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, budynek Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków – w chwili obecnej nie posiada urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych oraz dostosowanych sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Delegatura Wydziałów Starostwa Powiatowego w Trzciance
ul. 27 stycznia 42, 64-980 Trzcianka – w chwili obecnej nie posiada urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych oraz dostosowanych sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obecnie stosowane rozwiązanie stanowi zewnętrzny dzwonek przywoławczy.
Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W roku 2020 planowany jest montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych umożliwiający swobodny dostęp na hol budynku Delegatury.   

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
W chwili obecnej brak jest dostępności tłumacza języka migowego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych alternatywnych rozwiązaniach np. brajl.

Powiadom znajomego