W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za I półrocze 2006

UCHWAŁA NR 376/2006
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 14 sierpnia 2006 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za I półrocze 2006 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze  2006 roku

 Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319),
Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

 § 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2006 roku.

 § 2.  Informacje o których mowa w § 1. zostały sporządzone w szczegółowości określonej uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/288/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Czarnkowsko-Trzcianeckiemu.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spis treści

Realizacja budżetu - dane ogólne

Część tabelaryczna 

Załącznik nr 1 - Dochody

Załącznik nr 2 - Wydatki

Załącznik nr 3 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Załącznik nr 4 - Źródła pokrycia deficytu

Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe

Załącznik nr 6 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu powiatu

Załącznik nr 9 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 10 - Gospodarstwa pomocnicze

Załącznik nr 11 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 12 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Realizacja budżetu - dane ogólne

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

UCHWAŁA NR 37/2007
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia i przedstawienia sprawozdania rocznego za 2006 rok z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006 rok


 Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,  Nr 249, poz. 1832),
Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:


 § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 roku, sporządzone w szczegółowości określonej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/238/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku.

 § 2. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006 rok.


 § 3.  Sprawozdania o których mowa w § 1 i 2 podlegają przedstawieniu Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Czarnkowsko-Trzcianeckiemu.


 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spis treści

Część tabelaryczna 

Załącznik nr 1 – Dochody

Załącznik nr 2 – Wydatki

Załącznik nr 3 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Załącznik nr 4 - Źródła pokrycia deficytu

Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe

Załącznik nr 6 - Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu

Załącznik nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 8 - Należności jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 9 - Zobowiązania jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 10 - Gospodarstwa pomocnicze

Załącznik nr 11 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 12 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Powiadom znajomego