W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Czarnków, dnia 16 maja 2013 r.   GN.6845.16.2012.BL/2013   ZAR...

Czarnków, dnia 16 maja 2013 r.
 
GN.6845.16.2012.BL/2013
 
ZARZĄD POWIATU CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEGO
 
 
ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2013 r. o godz. 1000 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul. Rybaki 3, sala Nr 10 przeprowadzone zostaną rokowania na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na usługi administracyjne, kulturalne, oświatowe, gastronomiczne, opiekuńcze lub zdrowotne, usytuowanych na parterze budynku administracyjnego położonego w Krzyżu Wlkp. przy ul. Wojska Polskiego 73. dz. nr: 221/4.
 
 
Łączna powierzchnia pomieszczeń wraz z korytarzem wynosi 324,85 m2, w tym:
a) strona lewa, oddzielona drzwiami (z korytarzem wewnętrznym) 5 pomieszczeń o pow:
     nr 1 - 20,00 m2, nr 2 - 22,55 m2, nr 3 -10,50 m2, nr 4 -10,00 m2, nr 5 -17,55 m2
b) strona prawa z pomieszczeniami, do których jest dostęp z korytarza głównego:
     - lewa strona korytarza – 3 pomieszczenia kuchenne wraz z wyposażeniem nr 6 o łącznej
       pow.35,50 m2 oraz pomieszczenie nr 7 – 6,80 m2,   
     - prawa strona korytarza -  5 pomieszczeń o pow: nr 8 -11,25 m2,nr  9 -11,25 m2, nr 10- 18,45 m2,
       nr 11 -16,20m2, nr 12 - 20,70 m2.
 
 
Łazienka z WC  znajdująca się w lewej części korytarza („a”) o pow. 11,60 m2 oraz pomieszczenie WC znajdujące się po prawej stronie korytarza („b”) o pow. 2,50 m2, przeznaczone są do wspólnego użytkowania, za odpłatnością według najniższej stawki czynszu, jaka zostanie wynegocjowana na pomieszczenia.
Nieruchomość stanowi własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i oznaczona jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance w KW nr PO1T/00015242/3.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  administracja, ochrona zdrowia.
 
 
CENĘ DO NEGOCJACJI
 stanowi stawka czynszu miesięcznego dla każdego z pomieszczeń oznaczonych numerami od 1 do 12
w wysokości 5,66 zł za 1m2.
 
 
Przetargi na dzierżawę pomieszczeń, zakończone wynikiem negatywnym, ogłoszone były: I przetarg - na dzień 15.02.2013r., II przetarg – na dzień 19.04.2013r. 
Przedmiotem negocjacji jest cena za 1 m2 dzierżawionej powierzchni każdego z opisanych pomieszczeń, przy czym jednocześnie negocjować można cenę 1 m2 kilku wybranych pomieszczeń łącznie. Czynsz płatny będzie z góry do dnia 10- każdego miesiąca przelewem na konto Starostwa Powiatowego.
Do czynszu ustalonego w drodze negocjacji doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT
w wysokości 23%
Czas trwania dzierżawy - 3 lata licząc od 1 dnia miesiąca następującego po wyłonieniu dzierżawcy.
Dzierżawca, poza czynszem zobowiązany będzie do ponoszenia pozostałych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, tj. za ogrzewanie, dostarczenie ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości wokół budynku, korzystania z windy oraz opłatami za zużycie energii elektrycznej, które rozliczać będzie Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Dopuszcza się wykonanie na koszt dzierżawcy instalacji podliczników wymienionych wyżej mediów.
 
 
Pisemne zgłoszenia do uczestnictwa w rokowaniach składać należy w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Rokowania Krzyż Wlkp.”, najpóźniej do dnia 20.06.2013 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul. Rybaki 3.
 
 
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz adres lub siedzibę, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz proponowaną cenę za 1m2 wraz z określeniem numeru pomieszczenia. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na konkretne pomieszczenie, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 40,00 zł uiszczonej przelewem na ko nto StarostwaPowiatowegowBanku Spółdzielczym w Czarnkowie nr konta 16 8951 0009 0000 1007 2000 0120. Wymagana kwota musi wpłynąć na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie najpóźniej do dnia 20.06.2013 r.
 
 
Na skutek uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która została wyłoniona jako dzierżawca, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi, w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi, a wpłacona przez osoby ustalone jako dzierżawcy zostaje zaliczona na poczet czynszu dzierżawnego.
 
 
Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Rokowania mogą zostać przeprowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 
 
Z dodatkowymi warunkami rokowań zapoznać można się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie pok. nr 8 (budynek geodezji) lub pod numerami: telefonów 67 2530160 wew. 1165, tel. 668 127 674.

Powiadom znajomego