W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

GN.III.7001-4/09/2010 Czarnków, dnia 4 sierpnia 2010 r. ZARZĄD POWIA...

GN.III.7001-4/09/2010

Czarnków, dnia 4 sierpnia 2010 r.

ZARZĄD POWIATU CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO

ogłasza, że w dniu 16 września 2010 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul. Rybaki 3, sala Nr 10 przeprowadzone zostaną rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1263 o pow. 0,0454 ha, położonej w TRZCIANCE przy ul. Chopina 10.

Nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, oznaczona jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w KW 10436.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem podpiwniczonym o pow. użytkowej 472,25 m2
z poddaszem użytkowym, dwukondygnacyjnym o funkcji administracyjno-biurowej, otoczenie: tereny zabudowane, mieszkalne jedno i wielorodzinne oraz obiekty użyteczności publicznej, uzbrojenie – dostęp do sieci: wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, oraz centralnego ogrzewania –kocioł grzewczy.
Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Trzcianki, brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, zabudowanej, wymagającej przekształceń i rehabilitacji, obiekt objęty ochroną konserwatorską.

CENA DO NEGOCJACJI - 400.000,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, zakończone wynikiem negatywnym, ogłoszone były: I przetarg - na dzień 15.03.2010r., II przetarg – na dzień 30.06.2010r.
Cena za nabycie nieruchomości oraz forma płatności za jej nabycie będą przedmiotem negocjacji.

Pisemne zgłoszenia do uczestnictwa w rokowaniach składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania Trzcianka”, najpóźniej do dnia 13.09.2010 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul. Rybaki 3.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz adres lub siedzibę, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 40.000,00 zł uiszczonej przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie nr konta 16 8951 0009 0000 1007 2000 0120. Wymagana kwota musi wpłynąć na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie najpóźniej do dnia 13.09.2010 r.

Na skutek uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która została wyłoniona jako nabywca nieruchomości, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi, w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi, a wpłacona przez nabywcę zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia.
Zapłata za nabycie nieruchomości nastąpi przelewem na konto Starostwa Powiatowego, tak aby wpływ nastąpił najpóźniej na 1 dzień przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - w wysokości: 671,00 zł – w formie przelewu najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty zawarcia aktu notarialnego obciążają nabywcę.
Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Rokowania mogą zostać przeprowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Z dodatkowymi warunkami rokowań zapoznać można się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie pok. nr 8 (budynek geodezji) lub pod numerami: telefonów 67 2530160 wew. 1165, tel. 668 127 674.

Powiadom znajomego