Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.bipst.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Starosta

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

§ 20
STAROSTA

1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:
1) ogólne kierownictwo oraz nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań Starostwa,
2) realizacja polityki personalnej w Starostwie,
3) reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
4) inicjowanie i organizowanie prac nad kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu,
5) określenie organizacji wewnętrznej oraz form i metod pracy Starostwa, z wyjątkiem spraw objętych Regulaminem,
6) koordynowanie działalności Wydziałów oraz kierowanie przy pomocy Wicestarosty, Członka Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika pracą komórek organizacyjnych Starostwa, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu,
7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy lub wyznaczenia innych osób do podejmowania tych czynności,
8) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
9) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych oraz inspekcji, a w przypadku służb, opiniowanie w oparciu o odrębne przepisy prawa,
10) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11) upoważnianie Członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Starostwie,
13) podejmowanie decyzji i wydawanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
14) zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa,
15) kierowanie i wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności,
16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień statutu i Regulaminu,
17) sprawowanie funkcji administratora informacji,
18) sprawowanie nadzoru nad systemem bezpieczeństwa informacji,
19) sprawowanie nadzoru nad audytami wewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa informacji,
20) akceptowanie ryzyk szczątkowych w zakresie bezpieczeństwa informacji,
21) przewodniczenie spotkaniom przeglądowym systemu bezpieczeństwa informacji.
2. Zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego Starosta wykonuje przy pomocy Geodety Powiatowego.
3. Zadania z zakresu prawa geologicznego Starosta wykonuje przy pomocy Geologa Powiatowego.
4. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Starosta wykonuje przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w ramach którego funkcjonuje Zespół Zarządzania Kryzysowego. Działalność PCZK i ZZK określają odrębne regulaminy.
5. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 1-4 Starosta wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia służbowe oraz może udzielać upoważnień i pełnomocnictw do realizacji określonych zadań.
6. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Powiatu, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Starostę osoba zastępująca lub Sekretarz, z tym że wynagrodzenie Starosty ustala Rada Powiatu, w drodze uchwały.

§ 21

1. W ramach przyjętego podziału kompetencji i zadań, do Starosty należą sprawy z zakresu:
1) edukacji publicznej,
2) geodezji, kartografii i katastru,
3) gospodarki nieruchomościami,
4) geologii,
5) pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych,
6) polityki rodzinnej i pieczy zastępczej,
7) obronności, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
8) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
9) ochrony praw konsumentów,
10) promocji i ochrony zdrowia.
2. Starosta bezpośrednio nadzoruje zadania wykonywane przez:
1) Wicestarostę,
2) Członka Zarządu Powiatu,
3) Sekretarza,
4) Skarbnika,
5) Wydział Edukacji,
6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu,
7) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
8) Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych,
9) Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
10) Geodetę Powiatowego,
11) Geologa Powiatowego,
12) Samodzielne stanowisko ds. kontroli,
13) Samodzielne stanowisko ds. kadr.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij