W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

UWAGA - Komunikat w sprawie organizacji pracy  Wydziału Komunikacji  Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i jego Delegatury w Trzciance od 4 maja 2020 r.

Wersja strony w formacie XML

Komunikat
w sprawie organizacji pracy 
Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i jego Delegatury w Trzciance

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące zasady obsługi Klienta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i jego Delegatury w Trzciance, w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

 1. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę Klienta wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty na dany dzień i godzinę.
 2. Na poczekalni przed salą operacyjną Wydziału Komunikacji mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby.
 3. W trakcie oczekiwania Klienci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Po wezwaniu na salę operacyjną, Klient zobowiązany jest do podejścia wprost 
  do wyznaczonego stanowiska, pozostawić dokumenty i wrócić do poczekalni.
 5. Po dokonaniu wszelkich czynności administracyjnych i rozpatrzeniu sprawy, Klient zostanie poproszony o odbiór dokumentów.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania stosownej opłaty przy użyciu karty płatniczej.
 7. Klient w urzędzie zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 673). W razie odmowy spełnienia w/w obowiązków pracownik odmówi wejścia do budynku.
 8. Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest dokonać dezynfekcji dłoni.
 9. W przypadkach, w których jest to możliwe, zalecamy załatwianie spraw urzędowych drogą telefoniczną, elektroniczną oraz pocztową, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP.

        Starosta
       /-/ mgr inż. Feliks Łaszcz


Telefony na umówienie wizyty:               

Wydział Komunikacji w Czarnkowie: 

668 127 678 Rejestracja pojazdów

668 127 671 Prawo jazdy 

660 747 771 Transport 

 Wydział Komunikacji w Trzciance:

660 749 128 Rejestracja pojazdów

660 753 430 Rejestracja pojazdów

660 748 930 Prawo jazdy


Informacja uzupełniająca


Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) informujemy:

1.    Zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu:

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r., terminy określone 
w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, dotyczące zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej niebędącego nowym pojazdem, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego - zostały wydłużone do 180 dni.

2.    Ważność czasowej rejestracji pojazdu:

Jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czasowa rejestracja pojazdu dokonana 
na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe 
i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii.

3.    Ważność dokumentów komunikacyjnych:

W przypadku, gdy ważność:

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3)  zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7)  zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9)  wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego/pkt

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane