Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Czarnkowie przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w terminie od 16.03.2023 r. do 22.03.2023 r.

Uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 22.03.2023 r. w  Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3 (pon.-pt. 7.30-15.30) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: a.bb@pct.powiat.pl

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: naczelnik Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej tel. 660 753 324.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji, podmiotów, osób. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 22.03.2023 r.

Starosta Czarnkowsko Trzcianecki

Feliks ŁaszczZałączniki:

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
Statut Zespołu Zakładow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie