Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/288/2023
Objaśnienia
Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF