Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadaƄ publicznych w 2023 r.