Uzasadnienie:
W odpowiedzi na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze wpłynęła oferta jednego kandydata, która nie spełniała wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz osobowy
Informacja o wynikach naboru