Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/249/2022
Objaśnienia
Zał. nr 1 - Dochody i wydatki - wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Zał. nr 2 - Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe - wykaz
Imienny wykaz głosowania radnych