Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009r.) Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podaje do publicznej wiadomości:Załączniki:

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a