Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 22 lipca 2021 r. nr 497/2021 (znak AB.6740.67.2021.AK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi na osiedlu Poniatowskiego w Trzciance, w związku z doprojektowaniem sieci kanalizacji deszczowej.Załączniki:

Obwieszczenie