a:46:{s:4:"name";s:11:"MARZEC 2015";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:15:"Michalska Agata";s:11:"createdDate";s:10:"2015-03-06";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:6166:"

 

Uchwała Nr 45/2015
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Trzciance

Uchwała Nr 44/2015
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2014 rok

Uchwała Nr 43/2015
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok

Wydatki
Uzasadnienie

Uchwała Nr 42/2015
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2014 rok

Spis treści
Załącznik nr 1 - Dochody
Załącznik nr 2 - Wydatki 
Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody 
Załącznik nr 4 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik nr 5 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
Załącznik nr 6 - Dotacje udzielone 
Załącznik nr 7 - Wpływy i wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska 
Załącznik nr 8 - Należności jednostek organizacyjnych 
Załącznik nr 9 - Zobowiązania jednostek organizacyjnych 
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu 
Informacja o stanie mienia powiatowego: prawach własności, innych prawach oraz dochodach uzyskiwanych z prawa własności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku – do dnia 31 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 41/2015
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12 marca 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na okres 10 lat.

Uchwała Nr 40/2015
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 306/2002 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.

Uchwała Nr 39/2015
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2014 rok

Uchwała Nr 38/2015 
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie: udzielenia w 2015 r. dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych , w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dotacji dla placówek niepublicznych.

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2016-2-01 14:57:08";s:8:"editDate";s:18:"2016-2-01 14:57:08";s:6:"editBy";s:2:"29";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2016";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:32:"Starostwo Powiatowe w Czarnkowie";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:18:"recruitmentsPerson";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:3:{s:8:"signcase";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:11:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:0:"";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}