Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV/229/2022
Objaśnienia
Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF