Brak treści artykułu

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Dochody
Załącznik nr 2 - Wydatki
Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe
Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone
Imienny wykaz głosowania radnych