Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwala Nr XXII/159/2020
Uzasadnienie
Załącznik nr 1 - Dochody
Załącznik nr 2 - Wydatki
Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody
Załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe
Załącznik nr 5 - Dochody, dotacje i wydatki na zadania zlecone
Załącznik nr 6 - Dotacje i wydatki z porozumień JST
Załącznik nr 7 - Dotacje udzielone
Załącznik nr 8 - Fundusz przeciwdziałania COVID-19
Imienny wykaz glosowania radnych