[start] [koniec]

Zaświadczenie o wpisie klubu sportowego do ewidencji

Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej, pokój 034, tel. (67) 263-01-60 *1147 lub 660 748 366

Uwaga: wnioski do pobrania znajdują się na dole strony.

Podstawa prawna:

Zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów  sportowych i klubów  sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wydział:

Wniosek do starosty o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty  nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej, pok. 034, tel. (67) 263-01-60 *1147 lub 660 748 366.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek do Starosty o wydanie wyciągu z ewidencji

Załącznik nr 10 – wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji

Załącznik nr 11 – wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji po zmianie składu osobowego

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

Opłaty:

Klub ubiegający się o wpis, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji w wysokości 17 zł (podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. załącznik cz. II ust. 21)).

Wpłaty można dokonać:
1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Czarnków: PKO Bank Polski 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747. W dowodzie wpłaty należy dopisać imię i nazwisko podatnika oraz czego opłata dotyczy.

2. w kasie Urzędu Miasta Czarnków 

Kasy znajdują się na parterze Ratusza i czynne są w następujących godzinach:
poniedziałek  8:00-15:00,
wtorek-czwartek  8:00-14:30, 
piątek  8:00-14:00.

Termin:

Zaświadczenia o wpisie do ewidencji wydawane jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.Załączniki:

Załącznik nr 10_wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji
Załącznik nr 11_wniosek o wydanie wyciągu po zmianie składu osobowego