Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr 51/2019
Uzasadnienie
Spis treści
Załącznik nr 1, dochody
Załącznik nr 2, wydatki
Załącznik nr 3, przychody i rozchody
Załącznik nr 4, wydatki majątkowe
Załącznik nr 5, dochody, dotacje i wydatki na zadania zlecone
Załącznik nr 6, dotacje i wydatki z porozumień JST
Załącznik nr 7, dotacje udzielone
Załącznik nr 8, wpływy i wydatki z zakresu ochrony środowiska
Załącznik nr 9, wykaz należności jednostek organizacyjnych
Załącznik nr 10, wykaz zobowiązań poszczególnych jednostek organizacyjnych
Sprawozdanie opisowe
Informacja o mieniu
Szpital Powiatowy w Trzciance
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie