KOMISJE STAŁE - Kadencja 2018-2023


Komisja Rewizyjna:

 1. Bogdan Tomaszewski - przewodniczący
 2. Waśko Piotr – Zastępca Przewodniczącego Komisji

 3. Jasiewicz Zygmunt

 4. Paszko Zbigniew

 5. Rojewski Szymon


Komisja Budżetowo-Gospodarcza:

 1. Krystian Kawczyński - przewodniczący
 2. Białoskórski Janusz

 3. Biliński Sławomir 

 4. Rajek Janusz

 5. Sumińska Ewa

 6. Teterus Tadeusz


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. Zygmunt Jasiewicz - przewodniczący
 2. Piątek Zbigniew – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Bogacz Grzegorz

 4. Maćkowiak Zbigniew


Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. Zbigniew Piątek - przewodniczący
 2. Janusz Białoskórski 

 3. Izabela Bobińska 

 4. Grzegorz Bogacz 

 5. Zbigniew Paszko

 6. Janusz Rajek 

 7. Ewa Sumińska 

 8. Tadeusz Teterus 


Komisja Rolnictwa, Środowiska Infrastruktury i Bezpieczeństwa:

 1. Sławomir Biliński - przewodniczący
 2. Maćkowiak Zbigniew

 3. Tomaszewski Bogdan


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Szymon Rojewski - przewodniczący  
 2. Kawczyński Krystian – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Bobińska Izabela
 4. Waśko Piotr