Kadencja 2018-2023

 1. Wiesław Maszewski - przewodniczący Rady Powiatu
  e-mail: w.maszewski@pct.bipst.pl

 2. Zbigniew Maćkowiak - wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  e-mail: z.mackowiak@pct.bipst.pl

 3. Feliks Łaszcz - starosta czarnkowsko-trzcianecki
  e-mail: starosta@pct.bipst.pl

 4. Sławomir Kryger - wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki
  e-mail: vicestarosta@pct.bipst.pl

 5. Janusz Białoskórski
  e-mail: j.bialoskorski@pct.bipst.pl

 6. Sławomir Biliński
  e-mail: s.bilinski@pct.bipst.pl

 7. Izabela Bobińska 
  e-mail: i.bobinska@pct.bipst.pl

 8. Grzegorz Bogacz
  e-mail: g.bogacz@pct.bipst.pl

 9. Zygmunt Jasiewicz
  e-mail: z.jasiewicz@pct.bipst.pl

 10. Krystian Kawczyński 
  e-mail: k.kawczynski@pct.bipst.pl

 11. Zbigniew Paszko 
  e-mail: z.paszko@pct.bipst.pl

 12. Waldemar Pawłowski 
  e-mail: w.pawlowski@pct.bipst.pl

 13. Jan Pertek
  e-mail: j.pertek@pct.bipst.pl

 14. Zbigniew Piątek 
  e-mail: z.piatek@pct.bipst.pl

 15. Janusz Rajek 
  e-mail: j.rajek@pct.bipst.pl

 16. Szymon Rojewski 
  e-mail: s.rojewski@pct.bipst.pl

 17. Ewa Sumińska 
  e-mail: e.suminska@pct.bipst.pl

 18. Tadeusz Teterus 
  e-mail: t.teterus@pct.bipst.pl

 19. Bogdan Tomaszewski
  e-mail: b.tomaszewski@pct.bipst.pl

 20. Piotr Waśko
  e-mail: p.wasko@pct.bipst.pl