Kadencja 2018-2023

 1. Janusz Białoskórski 
 2. Sławomir Biliński 
 3. Izabela Bobińska 
 4. Grzegorz Bogacz
 5. Włodzimierz Ignasiński 
 6. Zygmunt Jasiewicz 
 7. Krystian Kawczyński 
 8. Sławomir Kryger 
 9. Feliks Łaszcz 
 10. Zbigniew Maćkowiak 
 11. Wiesław Maszewski 
 12. Zbigniew Paszko 
 13. Waldemar Pawłowski 
 14. Jan Pertek
 15. Zbigniew Piątek 
 16. Janusz Rajek 
 17. Szymon Rojewski 
 18. Ewa Sumińska 
 19. Tadeusz Teterus 
 20. Bogdan Tomaszewski 
 21. Piotr Waśko