[start]Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2019 roku.[koniec]Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie
Oferta
Oferta
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4