[start]Zestawienia wyników głosowania na poszczególnych kandydatów z list oraz podziału mandatów między listy kandydatów[koniec]

Załączniki:

Zestawienie wyników głosowania, okręg nr 1