[start]Postanowienie Nr 56/2018 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 13 września 2018 r.w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Czarnkowie.[koniec]Załączniki:

Postanowienie Nr 56/2018 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 13 września 2018 r.