[start]Informacja o ofercie na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych”[koniec]

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu  9 lutego 2017 r. wpłynęła oferta  Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance, ul. Staszica 6, 64-980 Trzcianka,  na realizację zadania pn. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych  z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 w/w ustawy, każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty, tj. od  13  lutego 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi prosimy składać w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
Telefon do kontaktu: 67/ 253 01 60 w. 1109.


Załączniki:

Oferta realizacji zadania