Uchwała Nr 203/2016
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego sprawozdania finansowego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2015 rok