Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr XIII/85/2015
Objaśnienia
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/85/2015 – dochody i wydatki
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/85/2015 - Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe