Brak treści artykułu

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o której mowa w art. 14 ust. 1* / 2* Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o której mowa w art. 14 ust. 1* / 2* Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o której mowa w art. 14 ust. 1a* / 2* Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o której mowa w art. 14 ust. 1a* / 2* Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej