Kontakt:

Adam GórzyƄski
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków