Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr IX/56/2015
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2015 - Dochody i wydatki
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/2015 - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
Objaśnienia