Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
Tel. 67 255 28 23, Fax. 67 255 29 31
e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl
www.zdpczarnkow.pl

Dyrektor: Grzegorz Kaźmierczak