Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Czarnkowie  uruchomiło Elektroniczną  Skrzynkę Podawczą /PCT/skrytka mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

 

Usługa ta realizowana jest przez stronę EPUAP MSWiA

epuap.gov.pl/wps/myportal/