Załączniki:

Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2022 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2021 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2020 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2019 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2018 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2017 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2016 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2015 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2014 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2013 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2012 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2011 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2010 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w I kw. 2010 roku
Wykaz jednostek, którym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej w 2009 roku