Grzegorz Szymański
stanowisko ds. prowadzenia BIP

07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1, pokój 206 (II piętro)
Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 322
Poczta elektroniczna: grzegorz.szymanski@um.ostroleka.pl

 

Anna Białobrzeska
inspektor ds. zamówień publicznych

07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1, pokój 228 (II piętro)
Telefon: (+48 29) 764 68 11 w. 271
Poczta elektroniczna: anna.bialobrzeska@um.ostroleka.pl

 

Karol Olszewski
operator zasobów sieci informatycznych

07-400 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1, pokój 206 (II piętro)
Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 322
Poczta elektroniczna: karol.olszewski@um.ostroleka.pl

operator zasobów sieci informatycznych