W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) i uchwały Nr LV/350/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.” ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. z zakresu:

  1.  wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia;
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
  3. kultury i sztuki;
  4. edukacji ekologicznej;
  5. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.

Treść ogłoszeń o przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert stanowią załączniki do Uchwały Nr 743/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie finansowanych z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2024 roku.

  1. Załącznik nr 1 dla działań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji zdrowia;
  2. Załącznik nr 2 dla działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
  3. Załącznik nr 3 dla działań z zakresu kultury i sztuki;
  4. Załącznik nr 4 dla działań z zakresu edukacji ekologicznej;
  5. Załącznik nr 5 dla działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Termin złożenia oferty:
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – Generatora Witkac.pl w terminie do 16 stycznia 2024 r. do godz. 15.00.
Wygenerowaną i złożoną w systemie Witkac.pl ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu (...wpisać zakres...)”

– w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do 19 stycznia 2024 r. do godz. 15.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie).

link do systemu (generatora wniosków) Witkac.pl przez który należy złożyć ofertę

Załączniki

Powiadom znajomego