W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

Informacja dla stowarzyszeń zwykłych

Informacja dla stowarzyszeń zwykłych

Przypominamy, że 20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany dotyczą także stowarzyszeń zwykłych powstałych przed tą datą, które muszą „przerejestrować się" w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Zmiany dot.

- możliwości korzystania z dotacji,

-sposobu rejestracji stowarzyszenia zwykłego,

- koncepcji tworzenia

- funkcjonowania stowarzyszeń

Zmiany te dotyczą także stowarzyszeń zwykłych założonych przed 20 maja 2016 roku. Stowarzyszenia zwykłe mają czas na dostosowanie do nowych przepisów do 20 maja 2018 roku.

W CELU DOSTOSOWANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO DO NOWYCH PRZEPISÓW NALEŻY:

 • Sprawdzić regulamin stowarzyszenia zwykłego

Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo o stowarzyszeniach regulamin musi określać:

 1. Nazwę stowarzyszenia,
 2. Cel lub cele i środki działania (sposób realizacji celów),
 3. Teren działania,
 4. Siedzibę stowarzyszenia,
 5. Zasady wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarządu
 6. zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 7. sposób nabycia i utraty członkostwa
 8. sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,

W regulaminie warto również wpisać źródła środków finansowych na działalność stowarzyszenia.

Jeżeli stowarzyszenie chce mieć zarząd i komisję rewizyjną, wówczas w regulaminie muszą znaleźć się zapisy regulujące:

 • tryb wyboru i uzupełniania składu zarządu i komisji rewizyjnej
 • kompetencje tych organów,
 • warunki ważności uchwał zarządu
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Jeśli w regulaminie stowarzyszenia zwykłego nie ma wszystkich wymaganych ustawowo zapisów – należy je wprowadzić.

 • Przedstawiciel lub zarząd stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe może być zarządzane, reprezentowane przez przedstawiciela albo przez zarząd.

 • Komisja rewizyjna

Stowarzyszenie zwykłe może powołać komisję rewizyjną. 

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu zwykłym nie jest obowiązkowym organem.  

 • Zebranie członków stowarzyszenia zwykłego

Dotychczasowy przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego powinien zwołać zebranie członków.

Na zebraniu należy podjąć następujące uchwały:

 1. o zmianie regulaminu,
 2. o wyborze zarządu – jeśli stowarzyszenie zdecydowało, że chce powołać zarząd do reprezentowania stowarzyszenia,
 3. o wyborze przedstawiciela – w sytuacji gdy przedstawicielem będzie nowa osoba,
 4. o wyborze komisji rewizyjnej - jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się mieć organ nadzoru.

Z zebrania członków należy przygotować następujące dokumenty:

 1. lista obecności – zawierająca imiona i nazwiska członków, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy,
 2. protokół zebrania członków,
 • Dokumenty wymagane  przy wpisie (przerejestrowaniu) do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 1. wniosek o wpisanie (przerejstrowanie) do ewidencji stowarzyszeń
 2. regulamin działalności 
 3. protokół z zebrania,
 4. podjęte uchwały
 5. lista obecności 
 6. dane przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 7. dane członków komisji rewizyjnej – jeśli została wybrana – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. 


WAŻNE:

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw stowarzyszenie zwykłe ma wyznaczony termin do 20 maja 2018 r. na zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Do dnia dokonania wpisu (przerejestrowania) do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Powiadom znajomego