W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE
STAROSTY CZARNKOWSKO–TRZCIANECKIEGO
z dnia 2 grudnia 2016 r.

 Na podstawie art. 44b ust. 1 i 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560)


Starosta Czarnkowsko–Trzcianecki

ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na kadencję w latach 2017–2020.

1. Kandydatów na  członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

2. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

3. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

1)       inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2)       opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)       ocena realizacji programów;

4)       opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


4. Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych będzie składać się z 5 osób.


5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.


6. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)       nazwę i adres podmiotu zgłaszającego;

2)       imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail kandydata;

3)       informację o dotychczasowej działalności kandydata na rzecz osób niepełnosprawnych;

4)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych;

5)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

6)       pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego kandydata.


7. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie papierowej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem doręczyciela, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przy ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do PCPR).


8. Ogłoszenie zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                                           Starosta 

                                                                                  Czarnkowsko-Trzcianecki


                                                                                  /-/ Tadeusz Teterus

Załączniki

Powiadom znajomego