W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

  Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej...

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2011 r.
 
 
                W związku z nowelizacją ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład Komisji Konkursowej wchodzą  przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536).
                W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz w/w podmioty do wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w Komisji Konkursowej. Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.
W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji , podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, spełniających łącznie następujące kryteria:
 
  • posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.
Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia   6  kwietnia  2011 r.
w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, Wydział Organizacyjno-Ogólny (pok. nr 005) lub drogą pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe
Wydział Organizacyjno-Ogólny
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
 
Wydział Organizacyjno-Ogólny po przygotowaniu listy kandydatów i po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Konkursowej, przedstawi ją Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, który spośród nich wybierze dwie kandydatury, a następnie powoła Komisję Konkursową oraz uchwali regulamin jej pracy.
Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel. (67) 253 -01 60 w. 1109.
 

Powiadom znajomego