W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

LISTOPAD 2013


Uchwała Nr 444/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie:zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe udostępnienie gruntu stanowiącego własność Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego w celu przebudowy istniejących urządzeń energetycznych.


Uchwała nr 443/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie:   zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Trzcianka na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020"


Uchwała Nr 442/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym na 354 miejsca w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2018 r.
Uzasadnienie


Uchwała Nr 441/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obniżkę minimalnej stawki czynszu za wynajem pomieszczeń.


Uchwała Nr 440/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obniżkę minimalnej stawki czynszu za wynajem sali gimnastycznej.


Uchwała Nr 439/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie: wyrażenie zgody na użyczenie sali gimnastycznej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.


Uchwała Nr 438/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z wykonaniem robót związanych z remontem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie, ul. Chodzieska 29.


Uchwała Nr 437/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała Nr 436/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 14.11.2013 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej z programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci Mobilność pt. „Europejskie staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp.” Nr 2013-1-PL1-LEO01-38448 na rzecz Zespołu Szkół w Krzyżu Wielkopolskim
UzasadnienieUchwała Nr 435/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 14.11.2013 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Wiedza Kluczem do sukcesu” Nr POKL.09.01.02-30-321/11, realizowanegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EuropejskiegoFunduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usługedukacyjnych świadczonych  systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szansedukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnicw jakości usług edukacyjnych na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim
Uzasadnienie


Uchwała Nr 434/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 14.11.2013 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Wiedza Kluczem do sukcesu” Nr POKL.09.01.02-30-321/11, realizowanegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EuropejskiegoFunduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usługedukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szansedukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnicw jakości usług edukacyjnych. na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance
UzasadnienieUchwała Nr 433/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 14.11.2013 roku
w sprawie:nieodpłatnego przekazania sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Wiedza Kluczem do sukcesu” Nr POKL.09.01.02-30-321/11, realizowanegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EuropejskiegoFunduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usługedukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szansedukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnicw jakości usług edukacyjnych. na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie
Uzasadnienie


Uchwała Nr 432/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Instytutem Postępowania Twórczego Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi a Zespołem Szkół Technicznych
w Trzciance.

 

Uchwala Nr 431/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcia procedury na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, wykonywanych w obrocie krajowym i obrocie zagranicznym na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego


Uchwała Nr 430/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania zestawu komputerowego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło w Czarnkowie.


Uchwała Nr 429/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie: ustalenia projektu planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i są związane z realizacją zadań z  zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2014 rok.


Uchwała Nr 428/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok.
Strona tytułowa
Spis treści
Projekt Uchwały Rady w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok
Dochody w działach
Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów
Subwencja ogólna
Dochody pozostałe
Wydatki w działach
Wydatki wg rodzaju
Załącznik nr 1 - Dochody
Załącznik nr 2- Wydatki
Załącznik nr 3 - Rozchody
Załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe
Załącznik nr 5- Dotacje i wydatki na zadania zlecone
Załącznik nr 6- Dotacje i wydatki z porozumień JST

Załącznik nr 7 - Dotacje
Załącznik nr 8 - Wpływy i wydatki z zakresu ochrony środowiska
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO NA 2014 ROK
Materiały informacyjne


Uchwała Nr 427/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na lata
2014-2042
Strona tytułowa
Projekt Uchwały Rady w sprawie WPF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Uchwała Nr 426/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie: stanowiska dotyczącego podjęcia przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie działań naprawczych w zakresie zmniejszenia kosztów działania jednostki.
Załącznik


Uchwała Nr 424/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 229/2012 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie do realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego „Nadal stawiamy na jakość"


Uchwała Nr 423/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/2011 Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 6 października 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie do zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego „Nadal stawiamy na jakość" zmienionej uchwałą nr 228/2012 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 czerwca 2012 r.


Uchwala Nr 422/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 153/2008 Zarządu Powiatu Czarnkowsko—Trzcianeckiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie realizacji projektu systemowego „Od bierności do aktywności"


Uchwała Nr 421/2013
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie: powołaniu komisji stypendialnej oraz ustalenia wysokości stypendiów Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2013.

Powiadom znajomego