W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

tel.: 67 253 01 60
fax: 67 253 01 61

email: powiat@pct.powiat.pl
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP


NIP Powiatu: 763-20-92-218
REGON Powiatu: 570799510


Nr konta bankowego:
76 8951  0009  0000  1007  2000  0010

LISTOPAD 2012

 

Uchwała Nr 288/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance.
Załącznik


Uchwała Nr 287/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Eugeniusza Zworeckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Załącznik


Uchwała Nr 286/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2012 rok
Uzasadnienie
Załącznik


Uchwała Nr 285/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w celu realizacji projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych.


Uchwała Nr 284/2012
Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie: upoważnienia do wydania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach powiatowych oraz zamówień blankietów tych zezwoleń.


Uchwała Nr 283/2012
Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie: upoważnienia do wydania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach powiatowych oraz zamówień blankietów tych zezwoleń.


Uchwała Nr 282/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 214/2004 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzianeckiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lokali użytkowych, pomieszczeń w budynkach administracyjnych i garaży z zasobu powiatowego, zawierania umów dzierżawy oraz ustalenia stawek czynszu - na okres do 3 lat.


Uchwała Nr 281/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 348/2010 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków oraz określenia warunków zawarcia umowy.


Uchwała Nr 280/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania notebooka Satelite Pro M30-862 PM na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.


Uchwała Nr 279/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2012 rok
Uzasadnienie
Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów
Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków
Załącznik nr 3 cz. I - Zmiany w planie dotacji z zakresu zadań zleconych
Załącznik nr 3 cz. II - Zmiany w planie wydatków z zakresu zadań zleconychUchwała Nr 278/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie: ustalenia projektu planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2013 rok
Załącznik


Uchwała Nr 277/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok
Strona tytułowa
Spis treści
Dochody w działach
Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów
Subwencja ogólna
Dochody pozostałe
Wydatki w działach
Wydatki wg rodzaju
Załącznik nr 1 - Dochody
Załącznik nr 2 - Wydatki
Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe
Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody
Załącznik nr 5 cz. I - Dotacje na zadania zlecone
Załącznik nr 5 cz. II - Wydatki na zadania zlecone
Załącznik nr 6 cz. I - Dotacje z porozumień JST
Załącznik nr 6 cz. II - Wydatki z porozumień JST
Załącznik nr 7 cz. I - Dotacje celowe dla jednostek sektora FP
Załącznik nr 7 cz. II - Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora FP
Załącznik nr 7 cz. III - Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora FP
Załącznik nr 8 cz. I - Wpływy z zakresu ochrony środowiska
Załącznik nr 8 cz. II - Wydatki z zakresu ochrony środowiska
Uzasadnienie
Materiały informacyjne


Uchwała Nr 276/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 15 listopada 2012 roku
w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2013-2042
Strona tytułowa
Projekt Uchwały Rady w sprawie WPF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Uchwała Nr 275/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 08 listopada 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 2 notebooków wraz ze stacjami dokującymi dla Ośrodka Socjoterapii w Białej oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie otrzymanych w formie darowizny z firmy Philips Lighting Poland w Pile.


Uchwała Nr 274/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mebli biurowych na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie.


Uchwała Nr 273/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcia procedury na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o masie wagowej do 50 gramów i powyżej 50 gramów oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, wykonywanych w obrocie krajowym i obrocie zagranicznym na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.


Uchwała Nr 272/2012
Zarządu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na budowę przyłącza wodociągowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Trzciance.

Powiadom znajomego